Hoppa till innehåll
Vanliga frågor om solpaneler

Vanliga frågor om solpaneler

Hur mycket utrymme kräver solceller?

De flesta villatak är stora nog för en egen solcellsanläggning. Ett mindre system på 6 kW kräver en yta på cirka 50 kvadratmeter. Per kilowatt behöves alltså 7-8 kvadratmeter takyta. 

Hur stora är solpanelerna?

Nästan alla paneler på marknaden är konstruerade av 60 celler eller 72 celler. Paneler på 60 celler är 1,6 kvadratmeter stora  och paneler på 72 celler är 2 kvadratmeter. 72 cellspanelerna har ofta en högre effekt däremot är det ingen större skillnad på pris per kW. 

Hur många solpaneler bör jag installera?

Detta beror på flera faktorer. För det första, hur mycket el vill du att systemet ska producera? Ekonomiskt är det ofta bra att inte producera mer el än vad din årskonsumtion är. Då uteblir  den skattereduktion som du får för solceller och det kan vara svårt att få sin överskottsproduktion såld. 

Man måste också ta hänsyn till takyta. I Sverige är det rekommenderat att endast installera solceller på södersidan av tak samt +- 90 grader. Alltså rakt öster och väster. Om panelerna installeras på norra sidan utsätts de för så lite sol att det ofta inte är ekonomiskt lönsamt. 

De flesta privata solcellssystem är mellan 4.5 - 10 kW stora. Det är rekommenderat att man som privatperson inte installerar en storlek större än 11 kW då detta är maxeffekten hos huvudsäkringen i de flesta privata elanläggningar. Vill man installera ett större system än så kan man undersöka med sitt elnätbolag vad det finns för möjligheter att byta till en större huvudsäkring. 

Vilket väderstreck och lutning bör solceller installeras i?

Solceller är som bäst om de installeras i rakt söderläge. De kan även installeras mer åt väst och öst. I Sverige är det ofta inte ekonomiskt att installera solceller på norra sidan av taket. 

Lutningen är inte lika viktig som väderstrecken. 30 till 45 grader är optimalt men systemen kommer funka utmärkt så länge lutningen är mellan 15 och 60 grader. 

Hur lönsamt är solceller?

En solcellsanläggning brukar ha en återbetalningstid på mellan 8 till 13 år. Detta beror på systemets kostnad och produktion. Ett system på 7 Kw beräknas kosta cirka 100 000 kr. Med det statliga investeringsstödet på 20% blir slutkostnaden 80 000 kr. Ett system på 7 kW kan förväntas producera cirka 6,6 kWh per år. Detta ger grovt en besparing på omkring 7000 kr per år. Återbetalningstiden för denna anläggning blir alltså 10 år. Vid denna tid har solcellsanläggningen producerat mer i värde än vad den kostade. All produktion efter denna tidpunkt är alltså ren nettovinst. 

Kan man finansiera anläggningen med till exempel ett bolån kan man få en besparing redan från första året å den årliga kostnaden för lånet (amortering + ränta) ofta är lägre än besparingen från solcellerna. 

Hur länge håller solceller?

Panelerna vi erbjuder har en produktgaranti på mellan 10- 25 år. Denna garanti täcker material och tillverkningsfel. Solpaneler är dock robusta och har inga rörliga delar, räkna därför med att hålla åtminstone 30 år. Under denna tid kan växelriktaren behövas byta ut.

Panelernas effekt kommer gradvis att minska genom åren, därför erbjuder alla leverantörer också en effektgaranti, vanligtvis är denna 80 % efter 20 år men visa leverantörer garanterar en högre effekt. 

Vilka solceller ska jag välja?

Solshoppen erbjuder en rad olika solpaneler och det kan i början vara förvirrande och svårt att veta skillnaden mellan dem. 

Alla paneler vi erbjuder är certifierade under IEC 61215. Detta innebär att alla paneler är ordentligt testade och att panelens egenskaper som står i produktbladet  har kontrollerats under testförhållanden.

Vidare är det bra och bestämma sig om man vill att ens anläggning ska bestå av solpaneler på 60 eller 72 celler. Det är ingen övergripande skillnad mellan de två typerna utöver storleken så här bör välja välja vilken typ som har bäst passform inför installationen. 

Det finns också kosmetiska skillnader mellan panelerna. Panelerna brukar antingen vara blåfärgade, svartfärgade, eller helsvarta.

Det finns såklart också en produktskillnad mellan panelerna. Vissa av panelerna har större effekt och bättre garanti än andra. För detaljer kan man alltid ladda ner det bifogade produktbladet. 

Hur miljövänliga är solceller?

Solceller släpper i genomsnitt per kWh ut 30 till 35 g koldioxid: Den växthusgas som har störst påverkan på global uppvärmning. Det utsläppet kan jämföras med europeisk marginalel som i genomsnitt släpper ut 370 till 710 g koldioxid per kWh. 

Solel är också förnybar energi som inte tar ifrån jordens begränsade resurser. Vidare är solceller till största del gjord av kisel vilket är ett av jordskorpans vanligaste ämnen. 

Föregående artikel Vad är en växelriktare
Nästa artikel Vanliga frågor om våra K2 montagesystem

Lämna en kommentar

Kommentaren måste godkännas innan den kan publiceras

* Fyll i fälten