Hoppa till innehåll
Hur Solceller ökar värdet på din fastighet

Hur Solceller ökar värdet på din fastighet

Hur Solceller ökar värdet på din fastighet. 


När man traditionellt i solcellsbranschen beräknar avkastning för att komma fram till en återbetalningstid studerar man skillnaden i elräkningen före och efter solcellsinstallationer. Elräkningen blir lägre till följd av en minskning av köpt el samt försäljning av egenproducerad el. Denna kalkyl är i sig byggt på vissa antaganden, så som förväntad produktion, konsumtion samt ett förväntad elpris över tid. En sådan kalkyl brukar för nyckelfärdiga anläggningar ge en återbetalningstid på 8-11 år, och för egeninstallationer en återbetalningstid på 4-7 år. 


Det finns dock en viktig faktor som många kalkyler förbiser. Nämligen värdeförändringen av din fastighet!


En svensk studie vid Sveriges lantbruksuniversitet studerade hur försäljningspriser av villor förändrades om de hade en solcellsanläggning, och resultatet är mycket glädjande för solcellsägare! En solcellsanläggning ökar i snitt värdet på din fastighet med mer än investeringens kostnad! Studien påvisade att i snitt säljes fastigheter med en tillhörande solcellsanläggning för 350 000 kr mer än fastigheter som saknar en solcellsanläggning. Vidare ger varje installerad kilowatt ett ökat försäljningsvärde på 43 212 kr. 


Givetvis ska man inte hårdra studies data till samtliga fall. Men även om den faktiska ökning av försäljningsvärdet enbart är hälften av det studiens data visar, alltså cirka 20 000 kr per installerad kW, så är det betydligt högre än inköpsvärdet av en solcellsanläggning.


För att ta ett exempel: Solshoppens.se färdiga 5kW paket för tegeltak kostar 55 000 kr ink. moms. En väldigt blygsam uppskattning av det ökade försäljningsvärdet skulle då öka försäljningspriset på fastigheten med 100 000 kr. Investeringen på 55 000 kr har alltså helt återbetalt sig och genererat en potentiell avkastning på 45 000 kr.  


Vill du själv ta del av studien författad av Axel Bolin finner du den här: https://stud.epsilon.slu.se/15049/.
Föregående artikel Tomas köpte material från Solshoppen och installerade själv. Här är hans tips
Nästa artikel Fördelar med att köpa material själv

Lämna en kommentar

Kommentaren måste godkännas innan den kan publiceras

* Fyll i fälten