Hoppa till innehåll

Försäljningsvillkor

Äganderätt

Äganderätten till beställda varor övergår till köparen först efter att full betalning erlagts.

Ångerrätt

Om avtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Kunden har i dessa fall rätt att ångra sig inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för leverans av produkten eller dagen för avtalad tjänst, dock tidigast från den dag då Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt.

Om Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden lämna eller sända ett meddelande om detta till Brael Norden AB. Kunden kan använda sig av Konsumentverkets standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats. Kunden ska även kontakta Brael Norden ABs kundservice för att erhålla vidare returinstruktioner. Returnering ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden utövade sin ångerrätt och returneringen ska ske i fullständigt, oskadat och i väsentligen oförändrat skick. All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden står för returkostnaderna, vilket inkluderar eventuell ned- eller bortmontering.

Köparen ansvarar för det returnerade godset till dess att det anlänt till Solshoppens angiven mottagningsadress. De produkter som ingår i Solshoppens ordinarie sortiment som returneras av Köpare och som inte är felaktiga debiteras med 20 % returavdrag samt en returavgift på 600 kr.


Om Kunden utövar sin ångerrätt ska denne ersätta Brael Norden AB för

a) förhöjda leveranskostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, för det fall Brael Norden AB har gått med på att stå för kostnaderna för återsändandet,

b) eventuell värdeminskning i den mån det beror på att Kunden hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion, och

c) en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan Kunden utövade sin ångerrätt, i de fall då Kunden har begärt att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen.

 

Reklamation

Om din leverans innehåller fel, kontakta oss på info@solshoppen.se. Vid reklamation står vi på Solshoppen för returfrakten. Kontakta alltid oss före returnering för att erhålla returnummer och eventuell fraktsedel, i annat fall kan vi inte ta emot varan.

Projektering

De projekteringar som solshoppen.se gör är preliminära och inte juridiskt bindande. Alla materiallistor och förslag som solshoppen.se tillhandahåller är rekommendationer. Kunden ansvarar för att inköpt material baserat är korrekt efter kundens förutsättningar.